The Peter Principle

Everyone keeps getting promoted until they become incompetent for the job they just got promoted to. (E.g., because it needs different skills than the previous one.)

Gerald Weinberger

Hvis vi byggede huse som vi skriver programmer, ville en enkelt spætte kunne ødelægge civilizationen.

Vittighed om Lysenko

” Har du hørt Kammerat Lysenko har udviklet en gødning, der er så effektiv at man kan gøde hele Siberien med en spand?” - “Bagefter kan man så have hele Siberiens hvedehøst i den samme spand!”

 
random/quotes.txt · Last modified: 2009/08/01 22:57 by jsc
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki